Szkolenia z dofinansowaniem

Posted on: August 25th, 2012 by
Comments Requested

Poszerzanie wiedzy o nowe dziedziny czy uzupełnianie dotychczas posiadanych informacji o nowości z branży jest bardzo w cenie.

Mile widziane jest to zazwyczaj przez pracodawców, a tym, którzy pracy nie mają, może to właśnie ją przynieść. Co jednak robić, jeśli interesuje nas jakieś szkolenie, ale brakuje nam na nie środków finansowych? Warto zajrzeć wtedy na strony rządowych projektów zajmujących się upowszechnianiem wiedzy lub rozwojem przedsiębiorstw. Zwykle można tam znaleźć oferty szkoleń, które częściowo dofinansowane są przez Unię Europejską. Inną opcją jest zwrócenie się po pomoc do Urzędu Pracy (dotyczy tylko osób bezrobotnych). Urzędy często chętnie dofinansowują lub całkowicie pokrywają koszty szkoleń osób, którym ich ukończenie może pomóc zwiększyć szanse na zatrudnienie. Zazwyczaj finansowany jest wtedy koszt szkolenia, a także dojazdu na nie, jeśli znajduje się poza miejscem zamieszkania, oraz ewentualnie koszty opieki nad dzieckiem czy osobą starszą jeśli jest to konieczne ? podsumowując, bardzo dobre warunki, z których wystarczy tylko skorzystać.