Fitness dla mózgu

Posted on: August 25th, 2012 by
Comments Requested

Aby nasz mózg działał bez zarzutu i był w pełni sił, warto codziennie stawiać mu nowe wyzwanie.

Nic tak bowiem nie działa krzepiąco na jego możliwości, jak stałe ćwiczenia. Dlatego też dziś często mówi się o zjawisku takim jak fitness dla mózgu, czyli zestawie ćwiczeń i zadań, których rozwiązywanie i wykonywanie może znacznie usprawnić pracę mózgu. Im więcej takich ćwiczeń każdego dnia, tym bardziej mózg doskonali się w wytwarzaniu nowych połączeń między neuronami. A im silniejsza sieć tych połączeń, tym łatwiej jest podejmować nowe aktywności. I na odwrót to właśnie nowe i świeże aktywności, oderwanie od rutyny, w dużej mierze przyczyniają się do powodowania lepszej pracy mózgu. Najgorszym co może dla niego być jest bowiem wykonywanie dzień w dzień tych samych zadań, czynności, trwanie w powtarzalności, ciągle tym samym rytmie dnia, odwiedzanie wciąż takich samych miejsc. To od nas zależy czy damy swojemu mózgowi urlop, czy pozwolimy mu zapaść w zimowy sen, zamiast pobudzić go do życia i kreatywnego myślenia, które może być dla nas zbawienne.